Inter-Agency Working Group (IAWG) to End Child Immigration Detention

Alle vluchtelingen-, asielzoekende en migrantenkinderen moeten behandeld worden als kinderen, vrij zijn, verzorgd worden, samen met hun ouders zijn, en in de gemeenschap zijn.

Het standpunt van alle leden van de IAWG is dat alle vluchtelingen-, asielzoekende en migrantenkinderen:

 1. Behandeld moeten worden als kinderen - Kinderen zijn in de eerste plaats en bovenal kinderen, en moeten altijd behandeld worden in volledige overeenstemming met het internationaal recht inzake kinderrechten, ongeacht hun migratie- of wettelijke status.
   
 2. Vrij moeten zijn - Kinderen hebben een fundamenteel recht op vrijheid. Kinderen moeten nooit van hun vrijheid beroofd worden omwille van hun migratiestatus of die van hun ouders. Migratie is geen misdaad, en kinderen moeten nooit gecriminaliseerd worden of op andere manier bestrafd worden omwille van hun migratiestatus of die van hun ouders.
   
 3. Verzorgd moeten worden - Het hoger belang van het kind moet altijd de overhand hebben in alle handelingen die het kind betreffen. Migratiedetentie is nooit in het beland van het kind, en is altijd een schending van de rechten van het kind. Als het kind niet begeleid is of van zijn ouders gescheiden is moet de Staat een voogd toewijzen zodra het niet begeleide kind gesignaleerd is. De voogdij mag pas stopgezet worden als het kind meerderjarig is of als hij of zij het grondgebied verlaat.
   
 4. Samen met hun ouders moeten zijn - Kinderen hebben het recht om bij hun gezin te zijn, dus bij hun ouders, hun voogd(en) en/of andere personen die voor hen zorgen. Als het hoger belang van het kind ervoor vraagt om het gezin bijeen te houden, moeten de autoriteiten voor alternatieven voor detentie kiezen voor het hele gezin. Op die manier kunnen de kinderen bij hun gezin blijven, in de gemeenschap, zonder vastgehouden te worden.
   
 5. In de gemeenschap moeten blijven - Over het algemeen, moet de ethiek rond verzorging - en niet de rechtshandhaving - alle beslissingen bepalen rond het plaatsen van kinderen met hun gezin. Staten moeten voorrang geven aan maatregelen die de verzorging en het welzijn van het kind bevorderen, in plaats van dwangmaatregelen en controle van migratie. De centra die kinderen met hun gezin opvangen moeten aangepaste materiële omstandigheden hebben om de verzorging, de bescherming en de ontwikkeling van het kind te garanderen.

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty