Werden in België in het verleden kinderen opgesloten?

Ja, tussen 2004 en 2008 werden er in België meer dan 2000 kinderen, samen met hun ouders, vastgehouden in gesloten centra.

Vóór 2004 werd, met het oog op verwijdering van gezinnen, alleen het gezinshoofd vastgehouden. Vaak werden gezinshoofden alleen teruggestuurd, omdat de rest van het gezin niet kwam opdagen op de dag van het vertrek. Het scheiden van de gezinnen leidde bovendien tot veel protest.

In 2004 werd dan beslist om over te gaan tot het vasthouden van het hele gezin, om hen samen van het grondgebied te verwijderen.

Aantal gezinnen en kinderen die elk jaar opgesloten werden in detentiecentra[1]:

 

2004

2005

2006

2007[2]

2008[3]

Aantal opgesloten gezinnen

81

330

359

188

137

Aantal opgesloten kinderen

152

660

746

398

270

 

In 2008 werd de praktijk van het opsluiten van gezinnen met kinderen stopgezet nadat België werd veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van kinderen in onaangepaste omstandigheden. (België werd veroordeeld in 2006[4], in 2010[5] en 2011[6].)

Sinds 2008 worden gezinnen met kinderen vastgehouden in de zogenaamde “terugkeerwoningen”. Terugkeerwoningen zijn een “alternatief voor detentie” en een positieve ontwikkeling tegenover gesloten centra, al moet ook de praktijk van de terugkeerwoningen verder verbeterd en versterkt worden.

De regering plant echter om in de nabije toekomst opnieuw kinderen in gezinnen op te sluiten in een nieuw gesloten centrum. Met de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.” protesteren het Platform Kinderen op de vlucht en UNICEF België tegen deze plannen (zie vraag Waarom zijn wij tegen de detentie/vasthouding van kinderen?). Reeds meer dan 100 organisaties ondersteunen ons standpunt tegen detentie van kinderen.

 

[1] Indien anders vermeld, komen de getallen in deze tabel van: SumResearch, Studie naar alternatieven voor de vasthouding van gezinnen met kinderen in gesloten centra, 2007
[2] Federale Ombudsman, Onderzoek Naar De Werking Van De Gesloten Centra Beheerd Door De Dienst Vreemdelingenzaken, 2009
[3] Office des étrangers, Rapports d’activités 2008, 2009
[4] Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga vs. België (nr. 13178/03, 12.10.2006)
[5] Muskhadzhiyeva e.a. vs. België (nr. 41442/07, 19.01.2010)
[6] Kanagaratnam e.a. vs. België (nr. 15297/09, 13.12.2011)

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty