Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties

De detentie van kinderen vanwege de migratiestatus van hun ouders is altijd een schending van de Rechten van het Kind en druist altijd in tegen het principe van het hoger belang van het kind.

"Kinderen mogen nooit gecriminaliseerd worden of aan strafmaatregelen onderworpen worden omwille van hun migratiestatus of die van hun ouders. De detentie van kinderen vanwege de migratiestatus van hun ouders is altijd een schending van de Rechten van het Kind en druist altijd in tegen het principe van het hoger belang van het kind. Staten moeten dus snel en volledig een einde maken aan de detentie van kinderen op basis van hun migratiestatus."

Comité voor de Rechten van het kind, Report and Recommendations of the General Discussion Day 2012 on the Rights of all children affected by international migration, 2012. (Document in het Engels)

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty