François Crépeau, VN Special Rapporteur over Mensenrechten voor migranten

Detentie kan nooit in het belang van een kind zijn. Vrijheid moet de basispositie zijn, net zoals voor burgers en reguliere bewoners.

"Detentie kan nooit in het belang van een kind zijn. Vrijheid moet de basispositie zijn, net zoals voor burgers en reguliere bewoners. Het lijden van gedetineerden is onbeschrijflijk; ze begrijpen niet waarom zij gestraft worden zonder enige misdaad begaan te hebben. Beslissingen om migranten met kinderen op te sluiten zijn bedenkelijk, aangezien vele alternatieven voor detentie die Mensenrechten eerbiedigen bestaan."

François Crépeau, UN Special Rapporteur over Mensenrechten voor migranten, In the best interest of migrant children, 16 september 2016. (Document in het Engels)

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty