Juan E. Méndez, VN Special Rapporteur voor Foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen

Vrijheidsbenemening van kinderen op grond van de migratiestatus van hun ouders is nooit in het hoger belang van het kind, beantwoordt niet aan een noodzaak, wordt overdreven onevenredig en kan een wrede, onmenselijke en vernederende behandeling vormen.

"vrijheidsbenemening van kinderen op grond van de migratiestatus van hun ouders is nooit in het hoger belang van het kind, beantwoordt niet aan een noodzaak, wordt overdreven onevenredig en kan een wrede, onmenselijke en vernederende behandeling vormen [...]. De vrijheidsbeneming van kinderen om louter aan migratie gerelateerde redenen overschrijdt het voorschrift van de noodzakelijkheid omdat de maatregel niet absoluut noodzakelijk is om het verschijnen van het kind bij migratieprocedures te verzekeren of om de uitwijzingsbeslissing toe te passen. In deze context kan de vrijheidsbeneming nooit als een maatregel worden geïnterpreteerd die beantwoordt aan het hoger belang van het kind. [...] De speciale rapporteur deelt het oordeel van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens dat stelt dat, wanneer het belang van het kind vereist dat het gezin samengehouden wordt, de dwingende eis om het kind niet van zijn/haar vrijheid te beroven uitgebreid moet worden naar de ouders van het kind, wat de overheid dus verplicht alternatieven voor detentie te kiezen voor het gehele gezin."

Juan E. Méndez, UN Special Rapporteur voor Foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/28/68, 5 March 2015. (Document in het Engels)

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty