Nils Muižnieks, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa

Ik heb de Belgische autoriteiten opgeroepen om de praktijk van detentie van migrantengezinnen met kinderen niet te hervatten.

"Ik heb de Belgische autoriteiten opgeroepen om de praktijk van detentie van migrantengezinnen met kinderen niet te hervatten. Ik vertelde u ook dat het verbod op detentie van kinderen op basis van hun migratiestatus of die van hun ouders moet verankerd worden in de Belgische wet. Dit standpunt wordt gedeeld door de Belgische nationale mensenrechteninstellingen. (…) Ik meen dat immigratie detentie, zelfs van zeer korte duur en in aangepaste materiële omstandigheden, nooit in het belang van het kind kan zijn."

Nils Muižnieks, Raad van Europa Mensenrechtencommissaris, Letter to Mr Theo Francken, Secetary of State for Migration and Asylum, 12 December 2016. (Document in het Engels)

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty