UNICEF België

UNICEF spoort de Staten aan om te onthouden dat een kind eerst en vooral een kind is en dat alle kinderen, ongeacht hun migratiestatus, aanspraak kunnen maken op alle rechten die het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) hen toekent.

"UNICEF spoort de Staten aan om te onthouden dat een kind eerst en vooral een kind is en dat alle kinderen, ongeacht hun migratiestatus, aanspraak kunnen maken op alle rechten die het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) hen toekent. UNICEF roept de Staten op om snel en volledig een einde te maken aan de detentie van kinderen op basis van de immigratiestatus van het kind, zijn/haar ouders of voogden. In plaats daarvan moeten zij alternatieven ontwikkelen die rekening houden met het belang van het kind en met het recht van het kind op vrijheid en een gezinsleven."

UNICEF België, Vluchtelingen- en migrantencrisis in Europa. Advocacy paper, 2016

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty