Teken de petitie tegen detentie van kinderen!

 

DEZE PETITIE WERD AFGESLOTEN, BEDANKT VOOR JULLIE STEUN

Hier vind je een overzicht van de evolutie van onze campagne.

 

In augustus 2018 hervatte de Belgische staat het opsluiten gezinnen met kinderen in gesloten centra, enkel en alleen omdat ze geen wettelijk verblijf in België hebben.

In april 2019 heeft de Raad van State naar aanleiding van het beroep van 15 verenigingen het Koninklijk Besluit betreffende het regime en de werkingsmaatregelen van gesloten centra voor gezinnen die zonder wettig verblijf met hun kinderen in België verblijven, opgeschort. Hoewel opsluiting onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is, is het nog steeds mogelijk dat de Staat de door de Raad van State opgelegde wijzigingen naleeft.

Mogelijks worden binnenkort andere kinderen uit hun school, buurt en vriendenkring weggehaald en achter tralies gezet.

Detentie van kinderen schendt hun fundamentele rechten. Detentie kan onherstelbare schade veroorzaken aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Het is onaanvaardbaar dat in Belgie, in 2019, kinderen worden blootgesteld aan de trauma’s van detentie. Terwijl alternatieven bestaan.

Deze kinderen, en hun ouders, moeten opgevangen en begeleid worden, hun rechten en waardigheid moeten gerespecteerd worden, of zij nu een verblijfsrecht hebben in België of niet. Het welzijn van kinderen moet altijd een prioriteit zijn.

Om kinderen te beschermen tegen detentie, hebben wij uw hulp nodig:
Laat ons samen van de regering eisen dat ze onmiddellijk stopt met het opsluiten van kinderen, en dat detentie van kinderen voor migratieredenen verboden wordt.

Teken onze petitie, praat erover, deel ze op sociale media. 
Want: EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.

 

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty